Te downloaden sinds 4 mei 2021 : Terrasposter met corona richtlijnen

    Téléchargeable depuis le 4 mai 2021 : Afiiche Terrasse avec les lignes directrices corona

 

14-10-2020 : Voor al onze laatste berichten verwijzen wij U graag door naar onze Facebookpagina

    14-10-2020 : Pour tous nos derniers messages, nous vous renvoyons à notre page Facebook

 

Persbericht 6 oktober 2020 : Cafés zijn opnieuw - onterecht - het slachtoffer

    Communiqué de Presse 6 octobre 2020 : Les cafés sont à nouveau - injustement - les victimes

 

Te downloaden sinds 25 juli 2020 : Standaarddocument registratie Horeca klanten   Affiche Mondmaskerplicht

    Téléchargeable depuis le 25 juillet 2020 : Formulaire d'enrégistrement standard clients Horeca   Affiche obligation de masque buccal

 

Persbericht 4 juni 2020 : FedCaf Belgium lanceert “Helpy Hour”. Een solidariteits-actie om onze café-uitbaters te ondersteunen

    Communiqué de Presse 4 juin 2020 : FedCaf Belgium lance «Helpy Hour». Une campagne de solidarité pour soutenir nos patrons de cafés

 

Persbericht 1 juni 2020 : Jaarlijks betaalt de cafésector ten onrechte meer dan honderd miljoen euro ingevolge de ongerechtvaardigde forfaitaire belastingregeling

    Communiqué de Presse 1 juin 2020 : Plus de cent millions d’euros indûment versés par le secteur des cafés chaque année en raison du régime de taxation forfaitaire injustifié

 

Persbericht 27 mei 2020 : Fedcaf reageert op de voorgestelde maatregelen die moeten toelaten om de cafés te heropenen

    Communiqué de Presse 27 mai 2020 : La Fedcaf réagit en fonction des propositions de mesures mises sur la table pour la réouverture des cafés   

 

Persbericht 25 mei 2020 : ONMOGELIJK OM CAFES TE HEROPENEN ALS AAN BEPAALDE VOORWAARDEN NIET WORDT VOLDAAN

    Communiqué de Presse 25 mai 2020 : IMPOSSIBLE DE REOUVRIR LES CAFES SI CERTAINES CONDITIONS NE SONT PAS REMPLIES

 

Algemene informatie aangaande het Corona (COVID-19) virus

    Informations générales concernant le virus Corona (COVID-19)

 

Persberichten  13 maart 2020  19 maart 2020  21 mei 2020

    Communiqués de Presse  13 mars 2020  19 mars 2020  21 mai 2020

 

Steunmaatregelen Vlaamse Overheid - Mesures décidées par le Gouvernement Flamand (NL)

            ** De Corona hinderpremie aanvragen **

 

Mesures décidées par le Gouvernement wallon - Steunmaatregelen Waalse Regering (FR)

            ** Introduire la demande d’indemnisation **

 

Steunmaatregelen Brussels Gewest

            ** De COVID-19 premie aanvragen **

    Mesures décidées par le Gouvernement Bruxellois

            ** Introduire la demande pour la prime COVID-19 **

 

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht - Gedwongen onderbreking naar aanleiding van coronavirus

    Formulaire de renseignements droit passerelle - Interruption forcée en raison du coronavirus

 

Typebrief (pdf) om uitstel van huur te verzoeken bij uw verhuurder (ook beschikbaar in Word)

    Lettre type (pdf) pour demander de l'ajournement du loyer chez votre propriétaire (aussi disponible en Word)

 

Nuttige Links  DoctorAnytime : chat met een arts, coronavirus gerelateerd (in NL)

    Liens utiles  DoctorAnytime : chattez avec un médecin, concernant le coronavirus (en FR)

 

 

asbl FedCaf Belgium vzw

Puttestraat 35 - 3090 OVERIJSE

BE0.836.735.163

02 219 07 77 - info@fedcaf.be

FR : 0474 50 12 30   NL : 0498 28 39 70

 

© FEDCAF Belgium 2020

Webdesign by E. Beunckens, 2012-2020 - Last modification  27/07/2020 - 13h10